Numizmatika je veda o kovancih. Ukvarja se z zbiranjem, proučevanjem in vrednotenjem  kovancev in medalj.

Večina dojema numizmatiko sprva kot zbirateljski konjiček, ki preraste pri nekaterih v resno in načrtno proučevanje zbranega gradiva. Spoznanja in ugotovitve povzdigujejo numizmatiko v pomožno zgodovinsko vedo, numizmatične predmete v determinanto časa  in dogajanja, v spomenik umetnosti, domiselnosti in lepote. Kamenček v mozaiku tega obširnega, lepega, zanimivega in poučnega početja predstavlja sleherna zbirka. Pomembno je, da z zbranimi kovanci  ustrezno ravnamo in jih primerno shranjujemo.


Kovanec je vez s civilizacijo, ki ga je ustvarila in reminiscenca časa v katerem je nastal. Je vrednota v zgodovinskem, estetskem in materialnem pomenu. Kovanec predstavlja vrednost dobrin za katere je bil zamenljiv v času svoje veljave. Zaradi časovne odmaknjenosti njegovega nastanka, redkosti, ohranjenosti, zaželjenosti ali spremembe vrednosti kovine iz katere je skovan bo nemara vreden vedno več, zato ga smemo obravnavati tudi kot naložbo.  V ta namen je bil ustvarjen, temu služi in bo služil dokler bo denar posrednik pri blagovni menjavi.  Civilizacije, kulture in ekonomije propadajo a kovanci, kot po čudežu, ohranjajo in povečujejo svojo vrednost ( še posebej kovanci iz plemenitih kovin), kot se nebi menili za dogajanje okoli sebe. Vmes so tudi obdobja, ko veljajo nekateri kovanci za ničvredne. Ponavadi zato, ker je od njihovega nastanka minilo malo časa. A stoletja jim bodo vrnila veljavo in ta zasluga gre prav zbiralcem in numizmatikom.

Zbirateljstvo se pri večini prične ob naključnem dogodku, vzpodbudi, najdbi, darilu ali vzgledu. Zanimanje za numizmatiko se nato oblikuje in nadgrajuje, dokler numizmatik ne opredeli cilja, ki mu sledi pri sestavljanju in pridobivanju zbirke.  Na obsežnem polju numizmatike  naleti na nešteto vprašanj in spoznanj. Vznemirjenje, razočaranje, veselje in jeza so del smisla, ki ga ženejo naprej. Hkrati z zbirko širi znanje o kovancih, zgodovini, izdelavi, vrednotenju in ravnanju z zbranimi predmeti. Postane skrbnik in čuvar zbranih kovancev in jih tako obvaruje pred uničenjem.

Pravi zbiralci namenijo za pridobivanje, shranjevanje in  proučevanje kovancev veliko energije, časa in sredstev. Dogodki in okoliščine povezane s tem so kamenčki v mozaiku, ki naredijo določen kovanec legendaren, markanten in zaželjen. Hkrati mu raste tudi cena. Vnaprej je nemogoče določiti izbrance s tako svetlo prihodnostjo a v vsaki zbirki se najdejo kovanci, ki prčnejo izstopati iz nakupnega povprečja. Zato je še posebaj pomembno, da skrbno shranjeni čakajo na nekoga, ki jih bo znal ceniti, pravilno ovrednotiti in nadgraditi njihovo vrednost.