Euro in Tolar


Prikaži:
Razvrsti po:

Slovenija: 100 EUR 2017 - 7g 0.900 Au - 100. obletnica Majniške dekleracije

"Leta 1917 so se slovenski, hrvaški in srbski poslanci v dunajskem parlamentu povezali v Jugoslovanski klub. Vodja kluba Anton Korošec (1872–1940) je 30. maja 1917 v dunajskem državnem zboru prebral politično izjavo kluba, imenovano Majniška deklaracija, katere idejni pobudnik je bil Janez Evangelist Krek (1865–1917). Deklaracijo je podpisalo vseh 33 jugoslovanskih poslancev, od katerih je bilo kar 20 Slovencev. V izjavi so zapisali: Podpisani poslanci, ki so združeni v Jugoslovanskem klubu, izj..

349,95 EUR


Na zalogi

Slovenija: 100 EUR 2011 - 7g 0.900 Au - 20. obletnica samostojnosti Republike Slovenije

"Decembra 1990 se je, izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe, na plebiscitu prek 88 odstotkov Slovenk in Slovencev odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Tej odločitvi so sledili dogodki, ki so bili prelomni v zgodovini slovenskega naroda. Slovenija je postala samostojna in neodvisna država 25. junija 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in De..

395,00 EUR


Na zalogi

Slovenija: 100 EUR 2009 - 7g 0.900 Au - 100 letnica rojstva slikarja Zorana Mušiča -12%

Slovenija: 100 EUR 2009 - 7g 0.900 Au - 100 letnica rojstva slikarja Zorana Mušiča

"Slovenski slikar, grafik in risar Zoran Mušič se je rodil 12. februarja 1909 v Bukovici pri Gorici. Leta 1915 je bila družina prvič in leta 1919 drugič izgnana s Primorske na Štajersko. Šolal se je na Učiteljišču v Mariboru. Akademijo za likovno umetnost je obiskoval v Zagrebu in študij končal leta 1934. Po letu 1940 je stalno živel v Ljubljani. Novembra 1944 je bil interniran v koncentracijsko taborišče Dachau. Junija 1945 se je vrnil v Ljubljano, vendar je zaradi pritiskov oblastnikov že ..

295,00 EUR 260,00 EUR


Na zalogi

Slovenija: 100 EUR 2009 - 7g 0.900 Au - 100-letnica prvega poleta z motornim letalom na Slovenskem

"Leto 1909 je bilo polno letalskih inovacij, tehničnih rešitev in tekmovanj v trajanju in dolžini poletov. Tudi letalska navdušenca brata Edvard in Josip Rusjan sta tega leta izdelala svoje prvo letalo EDA I z dolžino 12 metrov in razponom dveh kril 8 metrov. Letalo je prvič poletelo novembra: na višini dveh metrov je letelo 60 metrov daleč. To niso bili le skoki, ampak je bil že pravi motorni polet, med katerim se je letalo dosledno odzivalo na komande. Brata Rusjan sta EDO I ponovno pripra..

340,00 EUR


Na zalogi

Slovenija: 100 EUR 2008 - 7g 0.900 Au - 250. obletnica rojstva Valentina Vodnika -12%

Slovenija: 100 EUR 2008 - 7g 0.900 Au - 250. obletnica rojstva Valentina Vodnika

"Valentin Vodnik se je rodil 3. februarja 1758 v Ljubljani. Izobraževal se je v novomeškem samostanu in ljubljanski gimnaziji, leta 1782 pa je končal teološke študije. Kot duhovnik je služboval v Ljubljani, na Bledu in na Koprivniku nad Bohinjem, kjer se je seznanil z Žigo Zoisom, ki mu je pomagal pri premestitvi v Ljubljano. Leta 1797 je postal gimnazijski profesor. Po prihodu Francozov na slovensko ozemlje je bil Vodnik velik podpornik nove oblasti, po prenehanju zasedbe pa se je moral upokoji..

295,00 EUR 260,00 EUR


Na zalogi

Slovenija: 100 EUR 2008 - 7g 0.900 Au - Slovensko predsedovanje Europski uniji

"Predsedovanje držav članic Svetu EU je vpeljala že Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, t.i. Rimska pogodba iz leta 1957. Ta je določila, da države članice izmenoma prevzemajo funkcijo predsednika Sveta ministrov za dobo šestih mesecev. Svet Evropske unije je decembra 2004 sprejel odločitev, da bo Slovenija predsedovala Svetu EU v prvem skupinskem predsedovanju skupaj z Nemčijo in Portugalsko in sicer v obdobju od 1. januarja 2008 do 30. junija 2008. V času predsedovanj..

295,00 EUR


Na zalogi