OSTALI KOVANCI

Prikaži:
Razvrsti po:
Slovenija: 3 EUR 2017 - 100. obletnica Majniške dekleracije - UNC (1 rolica - 20 kovancev) Razprodano

Slovenija: 3 EUR 2017 - 100. obletnica Majniške dekleracije - UNC (1 rolica - 20 kovancev)

"Leta 1917 so se slovenski, hrvaški in srbski poslanci v dunajskem parlamentu povezali v Jugoslovanski klub. Vodja kluba Anton Korošec (1872–1940) je 30. maja 1917 v dunajskem državnem zboru prebral politično izjavo kluba, imenovano Majniška deklaracija, katere idejni pobudnik je bil Janez Evangelist Krek (1865–1917). Deklaracijo je podpisalo vseh 33 jugoslovanskih poslancev, od katerih je bilo kar 20 Slovencev. V izjavi so zapisali: Podpisani poslanci, ki so združeni v Jugoslovanskem klubu, izj..

Razprodano
Slovenija: Zbirka evrokovancev - 2017 BU Razprodano

Slovenija: Zbirka evrokovancev - 2017 BU

Banka Slovenije izdala to zbirko evro kovancev leta 2017. Polek kovancev z nominalnimi vrednostmi od 1c do 2€ je priložen tudi dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € in spominski kovanec za 2 €. ..

Razprodano
Slovenija: 2 EUR 2017 - 10. obletnica uvedbe eura v Sloveniji

"Od maja 2004 je Slovenija polnopravna članica Evropske unije. Zaradi zaveze, da bo uvedla evro kot denarno enoto v Sloveniji, je Vlada RS sprejela konvergenčni program. Z izpolnitvijo konvergenčnih kriterijev je Svet Evropske unije julija 2006 sprejel odločitev o vstopu Slovenije v evroobmočje. Z Odločbo Sveta z dne 11. julija 2006 je bil 1. januar 2007 določen kot datum uvedbe evra v Sloveniji. Določen je bil tudi tečaj zamenjave tolarja za evre, tj. 239,64 SIT za 1 EUR.Evrski bankovci..

2,95 EUR


Na zalogi

Slovenija: 150. obletnica Rdečega križa na Slovenskem 3 EUR - 2016 UNC Razprodano

Slovenija: 150. obletnica Rdečega križa na Slovenskem 3 EUR - 2016 UNC

" Začetki Rdečega križa na Slovenskem segajo v leto 1866, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno "Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam padlih vojakov", leta 1879 pa še "Moško društvo za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov". Društvi sta se združili leta 1902 in delovali kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa. Zbirali so denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava in računovodstva. Predvsem so delovali na humanitarnem ..

Razprodano
Slovenija: 25. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije - 2016 UNC Ni na zalogi

Slovenija: 25. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije - 2016 UNC

"Po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji, 8. aprila 1990, je nova slovenska vlada skupaj s poslanci že julija 1990 začela pripravljati osamosvojitveno zakonodajo. Tedaj je bila sprejeta Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, ki je določala enoletni rok za sprejetje ustave. Slovenska skupščina je objavila Deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope, 6. decembra 1990 pa je sprejela tudi Izjavo o dobrih namerah. Plebiscit o samostojnosti Slovenije je bil izveden 23. d..

Ni na zalogi
Slovenija: Emona - Ljubljana 2015 UNC Ni na zalogi

Slovenija: Emona - Ljubljana 2015 UNC

"Emona (Colonia Iulia Emona) je bila rimska urbana naselbina v središču današnje Ljubljane. Rimljani so v prvih dveh desetletjih 1. stoletja n. št. na prostoru med Ljubljanico in Šišenskim hribom na levem bregu reke Ljubljanice zgradili mesto s pravokotnim tlorisom, obdano s kamnitim obzidjem in dvojnim vodnim jarkom. Znotraj obzidja je bila mreža med seboj pravokotnih ulic, ki so prostor delile na stanovanjske enote. Emonski forum, kot osrednji mestni prostor, je bil upr..

Ni na zalogi
600. obletnica kronanja Barbare Celjske - SLOVENIjA - 2014 UNC

"Barbara Celjska se je rodila okrog leta 1392 v Celju kot najmlajša hči takrat še državnega grofa Hermana II. Celjskega in grofice Ane Schaunberške. Leta 1405 se je poročila z ogrskim kraljem Sigismundom Luksemburškim in je bila istega leta kronana za ogrsko kraljico. Leta 1411 so volilni knezi ogrskega kralja Sigismunda izvolili za rimsko-nemškega kralja, to je vladarja Svetega rimskega cesarstva. Kronanje je bilo 8. novembra 1414 v Aachnu. Po uveljavljeni pravici ..

3,90 EUR


Na zalogi

Finska: The 100th Anniversary of the birth of author and artist Tove Jansson - 2014 UNC Ni na zalogi

Finska: The 100th Anniversary of the birth of author and artist Tove Jansson - 2014 UNC

Kovanec ima upodobljen portret Tove Jansson. Pod portretom podpis "Tove Jansson" in leti "1914-2001". Levo je navedena država izdajateljice "FI", desni leto izdaje "2014" in oznaka kovnice. Na kolobarju kovancu je upodobljenih 12 zvezd evropske zastave. ..

Ni na zalogi