Pogoji za odkup kovancev

Pogoji odkupa kovancevSplošni pogoji: vsakokrat veljavni splošni pogoji za opravljanje storitve odkupa kovancev.

 1. Kovance odkupimo le od polnoletne osebe (18 let +).

 2. Odkupujemo le kovance od njihovih lastnikov.

 3. NE odkupujemo kovancev pridobljenih s protipravnimi ali kaznivimi dejanji!

 4. Prodajalec pošilja kovance na lastno odgovornost. Svetujemo zavarovano obliko pošiljanja preko Pošte Slovenije. Prodajalcem  izven Slovenije priporočamo DHL pošiljko z dodatnim zavarovanjem . Stroški pošiljanja do kupca bremenijo prodajalca.

 5. Naložbenim kovancem, podvrženim nihanju borzne vrednosti kovine, določa kupec dokončno odkupno ceno, glede na vrednost kovine  na dan prejema pošiljke.  

 6. Prevzem poškodovane pošiljke bo kupec zavrnil že ob prevzemu.  Neodprta  bo vrnjena  prodajalcu. Odgovornost kupca je v tem primeru izključena, morebitno materialno oškodovanje mora prodajalec uveljavljati neposredno od izvajalca poštne storitve.

 7. Za skrbnost pakiranja in morebitne poškodbe kovancev med transportom je odgovoren prodajalec!

 8. Končna odkupna cena kovanca, ki je predmet prodaje, se določi glede na kakovost, čistino in maso kovanca. Na oblikovanje odkupne cene vplivajo tudi trenutne razmere na tržišču.

 9. Pogodbena cena je odkupna cena, ki jo doseže kupec v dogovoru s prodajalcem.

 10. Kupec pred sklenitvijo pogodbe oz. izplačilom kupnine preveri pristnost, ohranjenost in druge lastnosti kovanca.

 11. Če kupec ugotovi, da kovanci ustrezajo pogojem za odkup, prodajalcu izplača kupnino  v gotovini oziroma z nakazilom na njegov transakcijski račun najpozneje v roku dveh delovnih dni po prejemu kovancev, če ni dogovorjeno drugače.

 12. V kolikor kovanec ni v skladu z odkupnim  dogovorom ga je kupec dolžan vrniti prodajalcu z zavarovano obliko pošiljke (zavarovano za enako vrednosti,  kot jo je navedel prodajalec na pošiljki poslani kupcu)

 13. Glavni razlogi za zavrnitev odkupa:  kovanec ni pristen,  opisano stanje kovanca ni enako dejanskemu,  kovanec je bil čiščen.

 14. V odkup sprejememo le kovanec po naši presoji in v okviru naših finančnih zmožnosti.

 15. Pridržujemo si pravico zavrniti odkup kovanca brez navedbe razloga.

 16. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo z odkupovanjem kovancev od strank.

 17. Vsaka prodaja je s trenutnkom izplačila oziroma nakazila na transakcijski račun prodajalca dokončna. Enostranski odstop od pogodbe po plačilu ni več mogoč!